Usluge  » Odgušenje lavaboa i odgušenje sudopere

Zagušenje lavaboa i sudopere je veoma česta pojava pa su samim tim odgušenje lavaboa i odgušenje sudopere najtraženije intervencije koje nudimo. Ova usluga se najčešće vrši mašinski. Naravno, to zavisi od vrste zagušenja. U slučaju kada je zagušenje nešto manje odgušenje lavaboa ili odgušenje sudopere se može uraditi ručno. Međutim, mašinsko odgušenje sudopere je sigurnije i dugotrajnije od ručnog.

Razlozi za nastajanje zagušenja kod lavaboa ili sudopera su brojni, najčešći uzrok je nagomilavanje ostataka sapuna, deterdženata, paste za zube ili kose koje se lepe za zidove odvodnih cevi.

Kada vam je potrebno odgušenje sudopere?

Do zagušenja sudopere može doći taloženjem raznih masti od hrane, pogotovo taloženjem bačene kafe. Kombinacija ove dve veoma opasne supstance se lepe po zidovima kanalizacionih cevi, protok kroz cevi se sve više smanjuje što dovodi do trenutka kada odgušenje lavaboa ili odgušenje sudopere postaje neophodno. Zagušenje sudopere može biti u samom sifonu, ali najčešće se nalaze u kanalizacionim cevima koje se nalaze u zidu.

Naši profesionalni vodoinstalateri će profesionalno pristupiti svakom poslu, u to spada i odgušenje sudopere. Cena kao i sve ostale informacije mogu se dobiti ukoliko okrenete broj telefona 064 905 4444 ili putem kontakta na našoj stranici kontakt.

Odgušenje lavaboa i sudopere Beograd